Praktijk voor Kind en Intelligentie

Omdat u vragen heeft over het leervermogen van uw kind

begeleiding bij faalangst

Kinderen voelen zich meestal goed op hun gemak bij me en vaak zijn de reacties van de kinderen op het onderzoek leuk (en soms ontroerend). Zo mailde een moeder mij: "Thijs vond u een aardige mevrouw. En geloof me, dat zegt Thijs niet vaak...!". En regelmatig komt het voor dat kinderen me vragen of ze volgende week weer terug mogen komen voor nóg meer leuke opdrachtjes. Zelfs vroeg een meisje een keer of zij mocht blijven logeren. Ik bedoel er vooral mee te zeggen dat kinderen zich niet belemmerd voelen om aan mij het beste van zichzelf te laten zien.

Iets anders is dat kinderen soms faalangst kunnen hebben. En dat kan een kind flink belemmeren. Niet alleen in zijn of haar prestaties (op school), maar de faalangst kan zich ook vertalen in een vervelend gevoel zoals buikpijn en paniek. Soms zijn het de ouders die mij melden dat hun kind faalangstig is. Andere keren geeft de Prestatiemotivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2) daar aanwijzingen voor. Deze test geeft aan of een kind gemotiveerd is om te presteren, maar óók of een kind faalangstig is. Ik neem deze test, afhankelijk van de leeftijd van het kind en de wens van de ouders, af naast het intelligentieonderzoek.

Sommige ouders vinden het prettig dat ik, na of naast het intelligentieonderzoek, hun kind begeleid bij zijn of haar faalangst. Die mogelijkheid bestaat dus. Zie ook de pagina's "wat is kindercounseling" en "bij welke klachten nog meer".