Praktijk voor Kind en Intelligentie
waarom intelligentie onderzoeken?
waarom intelligentie onderzoeken?

Veel ouders zijn benieuwd naar de intellectuele ontwikkeling van hun kind en hebben vragen als: 

Welke leerprestaties kunnen we van het kind verwachten? Is mijn kind hoogbegaafd? Hoe staat mijn kind ten opzichte van zijn leeftijdgenootjes. Eisen we teveel? Eisen we de verkeerde dingen? Waarom kan mijn kind sommige dingen heel goed terwijl het op andere aspecten minder sterk scoort? Ook bij problemen op school of in het gedrag kan het nodig zijn om een betrouwbare inschatting van de intelligentie te maken. Emotionele problemen kunnen soms voortkomen uit het overvragen of juist de onderstimulering van een kind. 

Voor andere ouders kan de uitslag van de Cito-toets aanleiding zijn om een intelligentieonderzoek uit te laten voeren. Met name wanneer de uitslag anders is dan verwacht. Daarnaast is voor sommige scholen de Cito-toetsscore bepalend voor toelating. Als ouder kunt u daarom behoefte hebben aan aanvullende informatie. Een intelligentieonderzoek kan daaraan bijdragen en een vollediger beeld geven van de mogelijkheden van uw kind.  De school kan het rapport, naast haar eigen indrukken, eventueel laten meewegen in het uiteindelijke schooladvies.  

Soms hebben de ouders en/of de school behoefte aan objectivering van de intelligentie. Met name om vast te stellen of een kind in aanmerking komt voor een plusklas. Plusklassen zijn ontstaan om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Maar soms is het lastig te bepalen of een kind voor een dergelijke klas geschikt is. Een intelligentieonderzoek, gecombineerd met een prestatiemotivatieonderzoek, kan daar goede en objectieve informatie voor opleveren.
 
De IQ test die ik afneem heet de WISC-III. Dit is de test die in Nederland het meest wordt gebruikt, om de intelligentie van kinderen in beeld te brengen.  Zie ook de pagina meer over IQ testen voor kinderen
 . Daarnaast neem ik vaak de prestatiemotivatietest (PMT-K) af. Daarmee wordt de motivatie van het kind om te presteren en eventuele belemmeringen daarin, in kaart gebracht. De combinatie van deze twee testen geeft een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind. 

Wilt u uw kind iets laten lezen over een intelligentieonderzoek, dan is er een aparte pagina met informatie voor uw kind .

mag ik mij voorstellenwaarom intelligentie onderzoeken? informatie voor uw kindbegeleiding bij faalangst en andere klachtencontactfoto'sverdere informatie