Praktijk voor Kind en Intelligentie

Omdat u vragen heeft over het leervermogen van uw kind

waarom intelligentie onderzoeken? WISC-III of WISC-V?

Veel ouders zijn benieuwd naar de intellectuele ontwikkeling van hun kind en hebben vragen als:

Wat mogen we eisen?

Welke leerprestaties kunnen we van het kind verwachten? Is mijn kind hoogbegaafd? Hoe staat mijn kind ten opzichte van zijn leeftijdgenootjes. Eisen we teveel? Eisen we de verkeerde dingen? Waarom kan mijn kind sommige dingen heel goed terwijl het op andere aspecten minder sterk scoort? Ook bij problemen op school of in het gedrag kan het nodig zijn om een betrouwbare inschatting van de intelligentie te maken. Emotionele problemen kunnen soms voortkomen uit het overvragen of juist de onderstimulering van een kind.

Wat moeten we met het schooladvies en de schoolkeuze?

Voor andere ouders kan de uitslag van het schooladvies of de Cito-toets aanleiding zijn om een intelligentieonderzoek uit te laten voeren. Met name wanneer het advies of de uitslag anders is dan verwacht. Daarnaast is voor sommige middelbare scholen de Cito-toetsscore bepalend voor toelating. Als ouder kunt u daarom behoefte hebben aan een aanvullend rapport. Een intelligentieonderzoek kan eraan bijdragen een vollediger beeld geven van de mogelijkheden van uw kind. De school kan het rapport, naast haar eigen indrukken, eventueel laten meewegen in het uiteindelijke schooladvies. En voor middelbare scholen kan het rapport meewegen voor de toelating.  

Hoogbegaafd en geschikt voor de plusklas?

Andere keren hebben de ouders en/of de school behoefte aan objectivering van de intelligentie. Met name om vast te stellen of een kind in aanmerking komt voor een plusklas of het Leonardo-onderwijs. Plusklassen en Leonardo-onderwijs zijn ontstaan om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Maar soms is het lastig te bepalen of een kind daarvoor geschikt is. Een intelligentieonderzoek, gecombineerd met een prestatiemotivatieonderzoek, kan daar goede en objectieve informatie voor opleveren.

Welke testen?

De IQ test die ik afneem heet de WISC-III of WISC-V. Dit is de test die in Nederland het meest wordt gebruikt, om de intelligentie van kinderen in beeld te brengen.  Zie ook de pagina meer over de IQ test bij uw kind. Daarnaast neem ik vaak de PrestatieMotivatieTest voor Kinderen (de PMT-K) af. Daarmee wordt de motivatie van het kind om te presteren en eventuele belemmeringen daarin, in kaart gebracht. De combinatie van deze twee testen geeft een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind.

Wat heeft u, uw kind of school aan een IQ test?

Intelligentieonderzoek geeft een objectieve inschatting van de intelligentie en helpt u (en school) het leervermogen van uw kind beter te begrijpen. De schoolse eisen kunnen beter op het kind worden afgestemd waarmee ondervraging (voor hoogbegaafde kinderen) en overvraging wordt voorkomen. Ook helpt het u bij de juiste schoolkeuze en school bij het juiste schooladvies.

Wisc-III of WISC-V?

De Wisc-III is in 2005 verschenen en leidt tot (minimaal) 2024 tot betrouwbare uitkomsten. Omdat deWisc-III al zo lang bestaat is een schat aan testresultaten verzameld. De IQ-scores op de WISC-III zijn bijvoorbeeld veelvuldig vergeleken met de schooltypes waar kinderen op terecht zijn gekomen. De WISC-III is daarom nog steeds de beste test om, op basis van de IQ-score van uw kind, iets te kunnen zeggen over het schooltype dat het best bij uw kind aansluit. De Wisc-V moet op dat punt nog verder worden ontwikkeld. De WISC-V heeft als pluspuntn dat deze moderner is. In de loop der tijd verandert het inzicht in wat we verstaan onder "intelligentie". En daarmee ook wat we precies willen meten en hoe. De WISC-V is een uitstekende test en sluit aan op deze laatste inzichten.

Wilt u uw kind iets laten lezen over een intelligentieonderzoek, dan is er een aparte pagina met de uitleg voor uw kind.