Praktijk voor Kind en Intelligentie

Omdat u vragen heeft over het leervermogen van uw kind

meer over de IQ test bij uw kind


Onderstaand vertel ik iets meer over het begrip intelligentie en over het onderzoek dat ik bij uw kind kan uitvoeren. Deze toelichting helpt ook om het onderzoeksrapport beter te begrijpen. En mocht u vragen blijven houden over of naar aanleiding van het rapport, dan kunt u altijd contact opnemen met de Praktijk voor Kind en Intelligentie.


Wat is intelligentie?

Intelligentie zegt iets over het gemak waarmee wij de wereld om ons heen begrijpen en daar vervolgens naar kunnen handelen. Intelligentie is daarmee een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties. Volgens een bekende omschrijving is intelligentie “het vermogen van een individu om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving te kunnen omgaan”. Intelligentie zegt dus iets over hoe goed het een kind lukt zich aan te passen aan verschillende situaties en in welke mate het kind over vaardigheden beschikt die daarin van hem/haar verwacht worden.


Wat levert een IQ test u en uw kind op?

De uitkomsten van een IQ test geven u een beeld van de sterke kanten van uw kind en met welke vaardigheden uw kind meer moeite heeft. U als ouder en school kunnen daar vervolgens rekening mee houden bij de eisen die aan het kind worden gesteld. Door te voorkomen dat een kind wordt overvraagd (óf ondervraagd), voelt een kind zich beter begrepen en kan het zich op zijn eigen niveau maximaal ontplooien.


Het intelligentieonderzoek geeft dus niet slechts één enkel eindgetal. Het onderzoek bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij het intelligentieonderzoek wordt dus naar veel verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Met behulp van een aantal scores ontstaat inzicht in met name de verbale en de meer handelingsgerichte mogelijkheden van uw kind. Als deze met elkaar in balans zijn, kan het totale IQ in één cijfer worden uitgedrukt. Bij een aantal kinderen is sprake van een zogeheten “disharmonisch profiel”. Dat wil zeggen dat de ene vaardigheid veel sterker is ontwikkeld dan de ander. Vaak is het voor ouders een eye opener om te zien hoe het IQ (het leervermogen van uw kind) is opgebouwd.De WISC-III

De IQ test die ik afneem is de (derde editie van) de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-III). Dit is de meest gebruikte IQ test voor kinderen in Nederland en veel andere landen. De WISC-III is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. Het onderzoek bestaat uit 13 subtests (taken, opdrachten) die verschillende vaardigheden meten. Globaal kan gezegd worden dat een deel van de subtests meer een beroep doet op vaardigheden die met taal te maken hebben (verbale taken), terwijl andere subtests meer visuele en handelingsgerichte opdrachten betreffen (‘doe-taken’), waarbij onder meer ruimtelijk inzicht en motoriek een rol spelen (performale taken). Bij een aantal performale taken wordt de tijd opgenomen. Dan is niet alleen belangrijk dat de kwaliteit van een prestatie goed is, maar ook hoe lang een kind erover doet om tot dit resultaat te komen. Op alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.


De WISC-V

Desgewenst kan ik in plaatst van de WISC-III de (modernere) WISC-V afnemen. Deze test is in 2017 verschenen en houdt rekening met de laatste inzichten in de wijze waarop we naar intelligentie kijken (en hoe we dat willen meten).

Meer weten? Neem gerust contact met me op.